Copyhubky č. 10 – Všeho moc škodí | Přepišme.to

Všeho moc škodí

4. března 2020   •   102× zareagováno na socsítích   •  

Vás, Vaši, Vám, Vám, Vaše. Pět podobných zájmen v textu, který by se vešel na tři řádky, to je na můj vkus moc:

 

Všeho moc škodí 

 

Nejsem nekritickým zastáncem dogmatického pravidla, že opakovat slova blízko za sebou se prostě nemá. Vždyť pak bychom museli považovat plno jazykových, zejména básnických prostředků za chyby. Ale je potřeba rozlišovat funkční použití opakování (anafora, epanastrofa...) a stylistickou neobratnost. Zpráva od OZP patří do druhé kategorie. Přitom by stačilo jen pár drobných úprav:

Všeho moc škodí

 

Co vše úprava přinese?

✓ Výrazně zmenšíme počet zájmen.

✓ Vynecháme nepotřebné modální sloveso chtít.

✓ Odstraníme zbytečná slova na účet (Kam jinam by peníze měly přijít?).

✓ Celkově tak zprávu zkrátíme a zpřehledníme.

 

Kdyby nám vadilo, že se v kratičkém textu dvakrát opakuje přivlastňovací zájmeno Váš, můžeme upravovat dál. Stačí spojit poděkování s informací a jedno přivlastňovací zájmeno nahradit zájmenem osobním (Vám):

Všeho moc škodí – platí to i u opakování zájmen

 

Každé Copyhubky se primárně zaměřují na jeden problém, ale při přepisování původních textů je většinou dobré odstranit i další nešvary. V dnešním dílu jsem chtěl ukázat hlavně to, jak se dá vyhnout vysoké koncentraci osobních a přivlastňovacích zájmen. Kdybych ale měl jít hlouběji, stálo by ještě za zvážení třeba to, zda také nenahradit úřednické až knižní vyjádření obdržet platbu například spojením přijmout platbu nebo se této konstrukci zcela vyhnout:

Všeho moc škodí – Copyhubky č. 10

 

Když narazím na nějaký textařský problém, přemýšlím nejen o tom, jak ho vyřešit, ale občas se také zamýšlím nad tím, jak k němu mohlo dojít. V případě zprávy od OZP mohla za přesycením textu zájmeny stát přílišná snaha o dodržení poučky, že při copywritingu je dobré obracet se na čtenáře, oslovovat jej, zatahovat ho „do děje“.

Možná se pak tvůrcům také zalíbila vysoká koncentrace velkých „V“, jejichž používání se pokládá za projev úcty. Jenže všeho moc škodí. A platí to i o uctivosti.


Chcete taky něco přepsat?

Pojďme na to!

Přepsal jsem i tohle

Dekonstrukce v copywritingu
Původní homepage webu Aleše Mejzlíka
Copyhubky č. 9 – Nezapomněli jste přepnout tonalitu? | Přepišme.to
Copyhubky č. 24 – Textový audit odhalí i ty nejzapadlejší nedostatky

Až něco zase přepíšete,
dejte mi echo na

Váš Emil je tu dobře uvězněn